názov          Echo I, II, III, IV
médium     miestne špecifická inštalácia
miesto        Banská Bystrica, Košice, Trebišov, Slovensko
rok              2013-2014

Bývalé svietidlá zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici sú rozmiestnené vždy v špecifickom priestore, raz v polohe náhodne položeného objektu, inokedy v konkrétnom tvare či voľne plynúcej línii. Sú pripojené k elektrickej sieti, intenzitou svietenia reagujú na zvukové podnety z okolia. (Práca vznikla v spolupráci s Jurajom Sasákom.)