názov            Evanjelium ako objekt I
médium       objekt/kartónový model
miesto          Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                 2006

Kartónový model je ilustráciou k Jánovmu evanjeliu a prípadne k rozmernejšej minimalistickej soche. Ak by bol model v reálnych proporciách, postava Krista v prednej časti by potom zodpovedala približne priemerným rozmerom človeka. Niekoľko metrov od daného vstupu by sa naskytol pohľad do vnútra priestoru cez Kristovo telo. Dve línie vo vnútri by vytvárali kríž. Takto predstavujem model, architektúru chrámu, do ktorého sa vchádza cez telo ukrižovaného Krista. Chrám je prázdny, až na dve línie, horizontálnu a vertikálnu. Zadná časť je otvorená, bez oltára. Na pomyselný oltár prinášame naše telo, pretože „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo“ (Hebr 10,5). Z určitého bodu pred objektom alebo za ním môžeme vnímať stretnutie línií a definovať tak bod ukrižovania. No následnou chôdzou sa tieto línie menia a bod zjednotenia sa relativizuje, až stráca.

názov             Evanjelium ako objekt II
médium        objekt/kartónový model
miesto           Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                  2006

Objekt predstavuje dvojkríž, v hornej a dolnej časti spojený. V týchto bodoch sa nachádzajú nohy spojené so zemou a tiež hlava v priestore spojená s nebom. Ilustruje myšlienku krížovej cesty a ukrižovania. Pripomienka cesty je v troch líniách, ktoré prechádzajú týmto dvojkrížom. Rozprávajú tiež o dynamike ducha a dvoch zločincoch, medzi ktorými bol Kristus ukrižovaný. A nakoniec línie predstavujú aj samotné rany, prechádzajúce z jedného tela do druhého.