názov           Jama
médium      fotografie
miesto         Hontianske Trsťany, Slovensko
rok                2020