názov           Kríž
médium      inštalácia/papier, oceľový drôt, kov
miesto         Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                2010

Kríž, ako znaková informácia, má mnoho podôb. Ten, ktorý v inštalácii rozoberám, má najbližšie k latinskému krížu, príznačnému pre kresťanské spoločenstvá. Práca rozpráva o mojom obrátení, ale súčasne o znovu prehodnotení a objavení dedičstva viery v katolíckej cirkvi. K dekonštrukcii kríža pristupujem cez starozákonné Desatoro Božích prikázaní. Prvoplánový rozbor mi tiež ponúka priestor pre úvahu nad základnou myšlienkou vzťahu postaveného uprostred týchto prikázaní. Jedna z tradícií rozdeľuje Desatoro na dve skupiny, prvé tri prikázania hovoria o vzťahu človeka k Bohu a ďalšia skupina rozpráva o vzťahu človeka k človeku. V takto inšpirovanom koncepte som rameno kríža ľavej strany stvárnil otvoreným trojuholníkom a ďalšiu, pravú stranu, som pripodobnil postave človeka. Celá inštalácia pozostáva z desiatich bodov, sú to línie – kovových tyčí, na ktoré je napnutý papier, železo je kotvené tenkým drôtom do stien podlahy a stropu, pripomína to akúsi sieť, súradnice pre definíciu a stavbu kríža. (foto: Marek Halász, Stanislav Piatrik)