názov            Modlitba za kultúru
médium       akcia
miesto          Staré, Slovensko
rok                 2011

Pred rokom od uskutočnenia modlitby v obci Staré na Východnom Slovensku som sa rozprával s Andrejom Poliakom (Periférne Centrá) a hovoril som hlavne o jednoduchom geste modlitby, v ktorom by som rád zotrval v niektorom chráme, vtedy ešte nešpecifikovanej lokalite, v ktorej sa budú konať Periférne centrá. Mal som na mysli osobnú celodennú modlitbu (24 hod.) pred Sviatosťou oltárnou s prosbou za kultúru na Slovensku. Zhruba rok po rozhovore sa Andrej ozval, či mám ešte chuť, teda záujem, uskutočniť spomínaný zámer. V prvom okamihu som zaváhal, ale nie je práve postupnosť vecí a načasovanie ten zvláštny moment, v ktorom volíme a spoluvytvárame hodnotu času príznačnú pre naše vzťahy a okolie? Takto som sa dostal prvýkrát z polohy umelca, ktorý sa zaoberá prevažne priestorovými inštaláciami do polohy akéhosi performera, ktorý narába s prvkom akcie, happeningu, telesného limitu, body artu, 24 hodinového procesu vystaveného Sviatosti oltárnej so snahou o modlitbu. Zúčastniť sa takejto modlitby si vyžadovalo niekoľko krokov. Telefonát do miesta farnosti, kde sa modlitba mala odohrať, telefonátom bol vybavený viac menej 12 hodinový čas behom dňa, aj za ten som kňazovi Špirekovi vďačný. Nasledoval sprievodný list z mojej farnosti od nášho kňaza Karcagiho. Písal o mojom stanovisku, ako umelca, tak zároveň praktizujúceho kresťana. List som odovzdal a po dlhšom rozhovore sa rozhodol pre celodennú 24 hodinovú adoráciu spojenú s modlitbou za kultúru na Slovensku.