názov           Nachádzanie
médium      videoinštalácia
miesto         Galéria Subteren, Michalovce, Slovensko
rok                2012

Videoinštaláciu by som charakterizoval ako strácanie a nachádzanie sa v priestore. Hlavná idea bola premietať projektorom do vopred pripraveného objektu moju chôdzu. Tu zaniká aj vzniká následkom absencie, ale zároveň prítomnosti podkladovej plochy papiera, akási priestorová rovina obrazu odtelesnenia a znovusprítomnenia. Divák obraz vníma na základe jeho postavenia v priestore galérie.