návšteva

Návšteva je autorský film Stanislava Piatrika a Márie Piatrikovej o návšteve pápeža Františka na Slovensku. Film má podobu filmovej eseje a je primárne určený do galerijného priestoru.

Po vizuálnej stránke diváka sprevádza miestami bratislavského letiska, katedrály, Rybného námestia, centra Betlehem, Luníku IX a priestranstva v Šaštíne. Opakovane možno vnímať prípravu, ruch, očakávanie, sústredenie, slávenie a uvoľnenie.

Po obsahovej a významovej stránke je program návštevy koncipovaný nielen pre katolíkov, ale celú spoločnosť. Pápež František predstavuje novú paradigmu pre kresťanstvo aj všeobecnú ľudskosť.

Popri obraze vo filme zaznieva uvažovanie o tom, čo pre nás znamenajú návštevy. Návštevy ako také, aj návšteva pápeža Františka na Slovensku. Prostredníctvom audio nahrávok tak vo filme vystupujú zástupcovia rôznych skupín obyvateľstva vzhľadom na program pápežovej návštevy aj na rozkrývanie vrstiev fenoménu návštev.

respondenti

František Mikloško (bývalý disident)
Róbert Bezák (emeritný arcibiskup)
Martin Diweg-Pukanec (etymológ)
Mária Tiňová (klinická psychologička)
Richard Duda (predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí)
Daniel Pastirčák (kazateľ Cirkvi bratskej)
Anna Hogenová (filozofka a fenomenologička)
Ivan Ružička (sekretár Konferencie biskupov Slovenska)
Monika Hudiová (Rómka žijúca na Luníku IX)
Peter Veselský a Marián Maťaťa (saleziáni na Luníku IX)
Jaroslav Václavík a Terézia Gondová (dobrovoľníci v Centre Betlehem)
Pavol Demeš (analytik zahranično-politických vzťahov)
pápež František

Oslovení:
Zuzana Čaputová (prezidentka SR)
Blažej Štrba (biblista)

Projekt Návšteva akcentuje rolu kultúry a umenia v reflexii výziev a problémov súčasnej spoločnosti – predovšetkým v témach slobody, ľudskosti a solidarity. Reflektuje súčasný stav kresťanstva a pomenováva výzvy pre autentické a zároveň harmonickejšie spolužitie rozličných kultúr v jednej spoločnosti. Tak ako to opakovane vyslovuje pápež František, film poukazuje na potrebu budovania inkluzívnej spoločnosti, kde nikto nemá ostať na okraji. Chce scitlivovať verejnosť na vylúčené komunity alebo jednotlivcov a prispieť k väčšej otvorenosti jednotlivcov aj Katolíckej cirkvi. Prekračuje tradične zaužívané postupy filmového spracovania tém s duchovným alebo náboženským motívom. Experimentuje s formou filmovej eseje a galerijného filmu, kedy diváka necháva slobodne prichádzať a odchádzať od diela. Ponúka mu započúvať sa a byť vo vnútornom dialógu s úvahami respondentov a dielom samotným.

o autoroch filmu

Stanislav Piatrik je vizuálny umelec, kurátor, recenzent a dramaturg, pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 2008. Vyštudoval na AKU v Banskej Bystrici v ateliéri Roberta Bruna, u ktorého pôsobil ako asistent a konzultant. Vo svojich prácach sa zaoberá médiom filmu a jeho presahmi do iných médií. Výrazne pracoval s priestorovými inštaláciami, ktorými predstavil „kultúru čistého papiera“. Od roku 2013 s kolegom Petrom Valiska Timečkom rozvíja graficko-performatívny projekt Matrica ako ring, ktorý nadväzuje na akčné a intermediálne presahy v slovenskej grafike 60. a 70. rokov 20. storočia v novom jazyku a aktuálnych témach. Vo viacerých prácach sa zaoberá vzťahmi viery a súčasnosti, ponúka nové nazerania a vytvára príležitosti pre dialóg založený na spoločnej ľudskej skúsenosti, zohľadňujúc pri tom rôznosť dostupných a žitých kultúr. Pôsobí v programovej rade pre Voľné výtvarné umenie magisterského a dizertačného štúdia na AKU BB. Vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Viac na stanislavpiatrik.com

Mária Piatriková sa venuje autorskej tvorbe, najčastejšie ako režisérka a dramaturgička performatívnych projektov. Jej pozornosť a skúmanie aktuálne najviac zamestnávajú témy identity, pamäte, odvahy a zraniteľnosti. Zaujíma ma aj to, čo všetko nás ovplyvňuje a formuje a ako my sami meníme svoje prostredie. V roku 2015 spoluzakladala nezávislé Divadlo K (Projekt Kekse, o.z.), ktoré dodnes organizačne a umelecky vedie. So súborom sa zameriava na autorskú a interdisciplinárnu tvorbu. Od roku 2020 pôsobia v priestoroch bývalej Základnej školy Jesenského v centre Bratislavy, kde vytvárajú priestor pre súčasné performatívne a vizuálne umenie, ktorého dôležitou súčasťou je aj komunitný rozmer. Medzi jej posledné inscenácie patria: Nefotografie (2021), Neistota (2022), Jaskyňa (2023). Viac na divadlok.sk