názov             Nezachytené fotografie/Tim Hetherington
médium        film
miesto           Bratislava kúpalisko Žižkova, Slovensko
rok                 2019

Film je súčasťou divadelnej inscenácie Divadla K – Nezachytené fotografie, ktoré boli odohrané šesť krát v Novej Cvernovke a raz v Divadle pod kostolom.