názov             Nezachytené fotografie/Tim Hetherington
médium        film
miesto           Bratislava kúpalisko Žižkova, Slovensko
rok                  2019

Film bol súčasťou divadelnej inscenácie Divadla K (Projekt Kekse): Nezachytené fotografie, 2019.