názov            Podlaha
médium       inštalácia
miesto          Pustovňa pre umenie, Hontianske Trsťany, Slovensko
rok                 2023

dočasné dielo z dlažby miestneho kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch