názov             Pokánie
médium        inštalácia/fólia Guttagliss
miesto           Galéria Subteren, Michalovce, Slovensko
rok                  2012

Plastika Pokánie predstavuje mža na kolenách, hlavou a rukami dotýkajúceho sa zeme. (Vznikla v spolupráci s Marekom Halászom.) Tento jednoduchý moment sme sa rozhodli zachytiť v čo najrýchlejšom prevedení, vprchavom transparentnom materiáli hrubostennej fólii, ktorú postupne Marek upravoval teplovzdušnou pištoľou priamo na mojom tele. Všetko to prebiehalo bez telesnej ujmy a možných rizík, ak nepočítam polohu tela, ktoré sa v priebehu dvoch hodín (s krátkymi prestávkami) nachádzalo nie v príliš jednoduchej pozícii. V kalendári katolíckeho liturgického roka je téma pokánia príznačná práve pre obdobie štyridsaťdňového pôstu (predveľkonočného obdobia) začínajúceho znakom kríža na Popolcovú stredu a vrcholiaceho smrťou a zmŕtvychvstaním Krista. Tak, ako každé telo podlieha procesu času, tak práve z tohto procesu času môže vyberať myšlienky, idey iných tiel, ktoré sa svojou prítomnosťou podieľali a podieľajú na vytváraní miesta, ktoré ho určujú a dávajú mu tvar vhodný na komunikáciu. Mám tým na mysli vzniknutú plastiku, ktorej som prepožičal tvar môjho tela. Tvar inšpirovaný evanjeliom, presnejšie Jánovou výzvou na pokánie. Moje telo sa teraz nenachádza v tvare plastiky, nekľačím. Ale moja individuálna história vstúpila do procesu komunikácie s okolím a tvorí moju identitu, umenie zohráva asi hlavne túto funkciu, zanechávajúc relikt, akciu, informáciu. Práca bola v roku 2014 vystavená ako súčasť projektu UMENIE DUCHA v Jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch.