názov            Popis jedného zápasu
médium       výstava
miesto          Lepší svet, Bratislava, Slovensko
rok                 2016

 

popis_jedneho_zapasu