názov            Portrét umelca
médium      video
miesto         Anglicko, Maďarsko, Slovensko
rok                2014

Portrét umelca je rozpracovaný projekt. Videoportréty sú krátke videosekvencie nepresahujúce jednu minútu. Zaujíma ma v nich splývanie miesta a osoby, ktorá svojou prítomnosťou miesto potvrdzuje. Názov projektu by mohol takto znieť aj Portrét miesta.