názov          Pracovný pohovor
médium     inštalácia
miesto        Galéria Fx, Banská Bystrica, Slovensko
rok               2013

Priestor v galérii som vymedzil pravidelne sa opakujúcimi transparentnými lepiacimi páskami od podlahy k stropu. Predstavme si priestor s rozmermi uvádzanej inštalácie, v ktorej sa nič nenachádza. Je to priestor nekonkrétny, je to priestor, dalo by sa povedať, nie veľký; skôr by som ho charakterizoval ako malý. Ale keď sa definuje… v tomto prípade som ho zdôraznil transparentným materiálom, takže sa už dá rozprávať o jeho povahe a rozmeroch.