Stanislav Piatrik sprevádzal štyri dni po sebe, stále iného klienta, z centra Lepšieho sveta na prieskum okolia s kamerou v ruke. Klienti mali za úlohu zaznamenávať okolie a vytvárať aj schémy scén, následne sa v centre prechádzal zaznamenaný materiál, ktorý sa potom prostredníctvom strihu a dramaturgie upravoval do výsledného videa.