názov              Re-vízia
médium         inštalácia
miesto            Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
rok                   2013