názov            S DO MY
médium       film
miesto          Parkcamp Trebišov, Slovensko
rok

Sólo Róbert Suchý
Video Stanislav Piatrik