názov            Slová a povrchy
médium       fotografie, texty, objekty
miesto          Bratislava, Slovensko
rok                 2022

„Rolovacie plátno s obrazom a slovom traktora. Grafické prevedenie ukazuje, ako sa z obrazu traktora stáva traktor v písanej podobe, slovom traktor. Učiteľka nám to vysvetľovala niekoľkokrát, ja si to pamätám aj dnes ako niečo, čo nie je samozrejmé, ako niečo, čomu som dlho nerozumel. Možno aj preto, lebo tá nástenka bola tiež iba ilustráciou určitých dohodnutých alebo kultúrne získaných pravidiel v gramatike a v neposlednej rade výukou v danom období. Vo veku troch rokov som na pravidlá asi ešte nebol pripravený. No niečomu som sa vtedy priučil. Ako sa text mení a obraz tiež. O tom a o niečom pre mňa stále neuchopiteľnom je aj tento projekt. Preto aj názov Slová a povrchy. Je rozpomínaním sa na text a obraz. Od toho dňa sa predo mnou odvíjajú scény. Niečo vidím, počujem, formulujem a komunikujem to so sebou aj s druhými ľuďmi. Ten obraz, tá spomienka sa stáva akousi technológiou, kultúrnou situáciou, v podstate mnohými scénami. Niektoré sa opakujú, niektoré začínajú, možno práve preto, aby splynuli. Alebo ak je to možné, aby boli znovu videné, čítané.“