názov            Spirit I, II, III
médium       papier, fólia
miesto          FAB Gallery, University of Alberta, Edmonton, Kanada/LetArtWork Gallery, Pune, India
rok                 2014

Prechod materiálom je viditeľný v akčných zárezoch motorovou pílou do čistého bieleho papiera. Tieto razantné gestá formát papiera do značnej miery poškodzujú, ale zároveň aj estetizujú. Len vďaka prieniku a kresbe sa myšlienka materializuje. V samotnej bielej ploche sa potom uskutočňuje dialóg. Jeho sprítomnenie má povahu záznamu akcie, niečoho prvotného, a zároveň konečného, nakoľko sa dostávam až na hranicu dematerializovaného formátu papiera.