názov           Súpisné číslo
médium      film
miesto         Dúbravica, Slovensko
rok                2019