názov             Výstava kvetov
médium        miestne špecifická inštalácia
miesto           Kultúrny dom, Hontianske Trsťany, Slovensko
rok                  2010

Počas týždňa Periférnych centier v Hontianskych Trsťanoch sme sa rozhodli spoločne s bratom Martinom a Marekom Halászom prispieť výstavou kvetov, ktorá mala jednoduchý koncept, no na pozadí tejto jednoduchej myšlienky bol pomerne náročný proces. V priebehu piatich dní sme v kultúrnom dome zhromažďovali kvety od obyvateľov Trstian, a to dom po dome. Z každého zúčastneného domu sme prebrali jeden reprezentatívny kvet. Kultivovanie kultúrneho domu bolo následné, kvet po kvete zapĺňať a rozmiestňovať bez estetizovania alebo hľadania rovnakých druhov či podobných v zraste. Od slova do písmena aranžovať tak nežne a barbarsky. Nazbieralo sa zhruba 70 kusov.