názov            Vzduchová puška a zrkadlo
médium       objekt/kov, vzduchová puška, zrkadlo
miesto          Akadémia Umení v Banskej Bystrici/Fórum mladých Nitra, Slovensko
rok                2009/2011

Objekt predstavuje podobenstvo o odraze v zrkadle.
objekt je nainštalovaný na priemernú výšku človeka