názov            Vzduchová puška a zrkadlo
médium       objekt/kov, vzduchová puška, zrkadlo
miesto          Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                 2009

Objekt predstavuje podobenstvo o odraze v zrkadle.
objekt je nainštalovaný na priemernú výšku človeka