názov            Z rôznych uhľov
médium       objekt, kresba/drevo, papier, plastové figúrky
miesto          Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok.                2006

Nehybný objekt v priestore sa vplyvom pozorovania dostáva do stavu akejsi pomyselnej akcii. Dobre sa to dá demonštrovať aj priebežným osvetľovaním objektu a následnou hrou tieňa, teda obrátenou projekciou. Objekt tu zažíva vplyvom pozorovateľa akési vzkriesenie. Fascinovaný osvetľovaním predmetov som vytvoril viacero prác /obrazy a fotografie/. S detskou hravosťou som doslova zápasil so svetlom a konceptom tieňa… viac o tom hovorí Platónov mýtus o jaskyni.