názov             Zápalky
médium        inštalácia/zápalky, drevo, papier, kov
miesto           Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                  2007

Z predmetu zápalkovej krabičky, vyše 3000 ks, som vyhotovil objekt, ktorý som nainštaloval v priestore. Z objektu som vybral vnútorné časti krabičiek tak, aby vznikol nápis MÝTUS JE NESKONZUMOVATEĽNÝ… vyplývajúci z ateliérovej témy.