názov           Zvnútornenie
médium      film
miesto         Dúbravica, Poniky, Kostoly v Bratislave, Slovensko
rok                2019

Realizovanie výstupu do kostola v obci Poniky prebiehalo v troch fázach. V prvej som sa zameral na zber video materiálu. V ňom som nachádzal krehkú symbiózu medzi exteriérom a interiérom medzi zachovalým a miznúcim. Obraz som staval zväčša do ambientnej až melancholickej polohy. Symboly, ktoré vyplynuli z mapovania týchto dní, mi umožnili spracovať obraz ako podobenstvo, ktorého zavŕšením bola smrť môjho starého otca Petra Rajnohu. Jemu som aj tento film venoval. Názov aj skladba obrazu bola dokončená v deň jeho úmrtia. Estetika a kompozície scén mi ho sprítomňovali už počas spracovávania. Mal rád záhradu a Andrejove čudovanie sa v interiéri kostola mu bolo tiež vlastné. Postprodukčná fáza s lyrickým komentárom Marcela Perecára a fragmenty z hudby komorného súboru Asynchrónie dodávajú filmu ďalšie vrstvy. Takže ďalšie fázy spočívali v skladbe obrazu a vsadením textu a zvuku. V tej nasledujúcej to bude už samotná projekcia v kostole.
Film vznikol na umeleckej rezidencii v Periférnych centrách.