AKTUÁLNE
V tomto čase môžete vidieť moje fotografie na výstave Do jadra vulkánu v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Dokumentoval som vystavujúceho autora Mareka Halásza pri čistení obilnej jamy v Hontianskych Trsťanoch. Výstava potrvá do 27.9.2020.

PRIPRAVUJEM
Intuícia / fotografický projekt

Margita / film
Film predstavuje záznam prenosu relikvie Margity Antiochiskej z Olomocu do Marchegu. Cesta spočívala v deväť dňovej púti, do ktorej sa programovo zapojilo viacero farností. Neskôr tento záznam predkladám na komentovanie ľudom, ktorí sú aktívni v kultúrno-spoločenskom priestore. Ide mi o dialóg medzi profánnym a sakrálnym prostredím. Skladba filmu ponúka fragmenty v časovej postupnosti. Niektoré zábery dávam dynamicky s podkladom zvuku z iného záberu, v tomto prípade obraz vytvára skôr ilustráciu. Dlhšie celky sú o to viacej autentické. Projekt je tiež koncipovaný do galerijného priestoru, v ktorom by nemusel byť nutne premietaný ako jednoliaty útvar ale skôr v rámci jednotlivých dní. V takomto poňatí by návštevník tak trochu putoval po jednotlivých projekciách. V televíznom formáte by vyznel viac celkový formát. V rámci festivalovej projekcii vzniká priestor pre diskusie. Variabilita s koncovým tvarom diela počíta hlavne s filmovým formátom dĺžky od 70 minút do 90 minút.

Podlaha / inštalácia
Odstránením podlahy z kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch vznikla možnosť predefinovať jej prvotný tvar do priestoru miestnej stodoly. S trvaním inštalácie počítam v rozsahu 2-3 rokov.

NEDÁVNE
12.6.2020/Poniky
Premietanie časozbernej videokoláže s názvom Liturgia na Noci kostolov v Ponikoch.

máj 2020/Dúbravica
Umelecká rezidencia v Periférnych centrách v Dúbravici. Ateliér voľnej tvorby. Pracujem na projekte Margita.