Pripravujem

Margita

Film

Izrael

Fotografie

Museum

Fotografie

Realizované

Súpisné číslo

Film

Zvnútornenie

Film

Matrica ako ring

Performance