stanislav piatrik
vizuálny umelec

Pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 2008. Vo svojej tvorbe využíva intermediálne postupy. Prostredníctvom grafiky, performancie, inštalácie, videa a fotografie vizuálne reflektuje svoje vnímanie sveta. Teologické otázky sa miešajú so záujmom o filmovú teóriu. Vo väčšej miere v jeho konceptoch prevládajú materiály a ich priestorové väzby, kontrasty a napätie medzi nimi navzájom.