pripravujem
NÁVŠTEVA / FILM

Autorský film pre galerijný priestor o ceste pápeža Františka na Slovensku. Viac informácií.

nedávne

09/2023
Na mikrofestivale súčasnej slovenskej fotografie Fotopotulky v Humennom som vystavoval fotografie v rámci výstavy Námestie zátišia v Mestskom kultúrnom stredisku. Zároveň som kurátorsky pripravil výstavu Opätovať pohľad slovensko-vietnamskej fotografky Kvet Nguyen vo Vihorlatskej knižnici. Viac

08/2023
Otvorenie inštalácie Podlaha v Pustovni pre umenie. Odstránením dlažby z kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch vznikla možnosť predefinovať jej prvotný tvar do priestoru miestnej stodoly. Inštaláciu doplnili fotografie z projektu Liturgia z roku 2015 a zvuková performancia Márie Piatrikovej.

07/2023
Slovenské dni umenia v Slovinsku: Skupinová výstava a performancia Matrica ako ring s Petrom Valiska-Timečkom v galérii Skladišče Libertas v Koperi.

06/2023
V priestoroch stodoly v Hontianskych Trsťanoch sme otvorili nový priestor pre výstavné, rezidenčné a performatívne projekty s názvom Pustovňa pre umenie.

05-06/2023
Kurátorsky aj autorsky som sa podieľal na výstave Multimediálna pivnica, ktorá reaguje na prostredie skalných priestorov v regióne Hont. Výstava sa uskutočnila 11.5.2023 – 26.6.2023 v priestoroch Divadla K.

4/2023
Umelecká rezidencia v kultúrnom centre A3UM v Trebišove s výstavou projektu Zátišie.

03/2023
Autorská inscenácia Jaskyňa – performatívne dielo na pomedzí divadla a filmu s východiskovou témou prostredia kamenných obydlí v Lišove, spolupráca s Divadlom K

2/2023
Individuálna výstava Z bodu A do písmena B v galérii FOR MAAT v Trenčíne.

12/2022
Skupinová výstava Koniec sezóny OTVÁRAME v Hájovni.

07/2022
Prezentácia projektu Námestie ako súčasť skupinovej výstavy Slovenské dni umenia v Splite a performancia Matrica ako ring v Dubrovniku. Foto: Sveučilišna galerija

06-07/2022
Výstava Slová a povrchy v Divadle K. Výstava zahŕňa fotografie, grafiky, drobné objekty a autorské texty. Kurátorom výstavy je Branislav Zurko.

„Rolovacie plátno s obrazom a slovom traktora. Grafické prevedenie ukazuje, ako sa z obrazu traktora stáva traktor v písanej podobe, slovom traktor. Učiteľka nám to vysvetľovala niekoľkokrát, ja si to pamätám aj dnes ako niečo, čo nie je samozrejmé, ako niečo, čomu som dlho nerozumel. Možno aj preto, lebo tá nástenka bola tiež iba ilustráciou určitých dohodnutých alebo kultúrne získaných pravidiel v gramatike a v neposlednej rade výukou v danom období. Vo veku troch rokov som na pravidlá asi ešte nebol pripravený. No niečomu som sa vtedy priučil. Ako sa text mení a obraz tiež. O tom a o niečom pre mňa stále neuchopiteľnom je aj tento projekt. Preto aj názov Slová a povrchy. Je rozpomínaním sa na text a obraz. Od toho dňa sa predo mnou odvíjajú scény. Niečo vidím, počujem, formulujem a komunikujem to so sebou aj s druhými ľuďmi. Ten obraz, tá spomienka sa stáva akousi technológiou, kultúrnou situáciou, v podstate mnohými scénami. Niektoré sa opakujú, niektoré začínajú, možno práve preto, aby splynuli. Alebo ak je to možné, aby boli znovu videné, čítané.“ (úryvok z textov Stanislava Piatrika)
Projekt z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

05/2022
Rezidencia v kultúrno-turistickom centre Hájovňa s projektom Slová a povrchy.

09/2021
Individuálna výstava fotografického projektu Námestie vo Vihorlatskej knižnici Humenné a skupinová výstava FOTOpotulky vo verejnom priestore v Humennom. foto: knižnica

09/2021
Skupinová výstava In Reverso vol. I: Floral Synthology v galérii EQO v Spišskom Hrhove. foto: EQO

08/2021
Performance Matrica ako ring v kultúrnom centre EQO v Spišskom Hrhove, foto: Robin Polák

08/2021
Workshop a festival Park Camp 8 v Trebišove. Súčasťou programu bol experimentálny film Koncepty fotografie vo filmovom médiu a výstava fotografií Námestie.

Experimentálny film Stanislava Piatrika si kladie otázku, nakoľko sa v témach filmu nachádzajú koncepty fotografických prístupov a aké sú ich atribúty, čo odhaľujú tieto malé príbehy (metafory). Nemé video v dĺžke dvadsať minút slúži ako prostriedok potrebný k doplneniu audio stopy. Týmto sa chce stať súčasťou miestnej kultúry. Dialóg s miestnym prostredím vytvára sám autor zberom hlasov a zvukov. Predpokladaný výsledok môže vytvoriť filozofický, ako aj karaoke efekt, či rôzne formy dabovania. Zábery z filmov sú generované na základe rozpomínania sa, v ktorých filmoch sa objavuje téma fotky. Scény sú obrátené do negatívu.

05/2021
Slovenské dni umenia v Sofii v Bulharsku. Skupinová výstava, v rámci ktorej mám vystavené fotografie z projektu Námestie. Počas vernisáže sme realizovali aj performance Matrica ako ring.

10-11/2020
Umelecká rezidencia v Periférnych centrách v Dúbravici, ateliér voľnej tvorby. Spracovávam film Margita.
Film predstavuje záznam prenosu relikvie Margity Antiochiskej z Olomocu do Marchegu. Cesta spočívala v deväť dňovej púti, do ktorej sa programovo zapojilo viacero farností. Neskôr tento záznam predkladám na komentovanie ľudom, ktorí sú aktívni v kultúrno-spoločenskom priestore. Ide mi o dialóg medzi profánnym a sakrálnym prostredím. Skladba filmu ponúka fragmenty v časovej postupnosti. Niektoré zábery dávam dynamicky s podkladom zvuku z iného záberu, v tomto prípade obraz vytvára skôr ilustráciu. Dlhšie celky sú o to viacej autentické. Projekt je tiež koncipovaný do galerijného priestoru, v ktorom by nemusel byť nutne premietaný ako jednoliaty útvar ale skôr v rámci jednotlivých dní. V takomto poňatí by návštevník tak trochu putoval po jednotlivých projekciách. V televíznom formáte by vyznel viac celkový formát. V rámci festivalovej projekcii vzniká priestor pre diskusie. Variabilita s koncovým tvarom diela počíta hlavne s filmovým formátom dĺžky od 70 minút do 90 minút.

10/2020
Výstava fotografií Divadla K v Ticho a spol. v Bratislave
„Veľká časť snímok je čiernobielych, no nevymedzujem sa farbe, nechávam ju zaznieť tam, kde som ju vnímal intenzívne už počas záznamu. V tých iných prípadoch pracujem hlavne s kontrastom. Séria ponúka napríklad portréty, ktoré sú niekedy inscenované a inokedy spontánne. Vychádzal som hlavne zo záznamov troch hier: Mŕtve duše 2017, Nezachytené fotografie 2019, Pocestní 2020. Ďalej sú tam workshopy, skúšky, tímbildingy a iné činnosti komunitného života divadla.“

07-09/2020
Dve fotografie z dokumentovania sochára Mareka Halásza pri čistení obilnej jamy v Hontianskych Trsťanoch, boli súčasťou výstavy Do jadra vulkánu v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Ďalšie fotografie z tejto dokumentácie si môžete pozrieť tu.

12.6.2020
Premietanie časozbernej videokoláže s názvom Liturgia na Noci kostolov v Ponikoch.

05/2020
Umelecká rezidencia v Periférnych centrách v Dúbravici. Ateliér voľnej tvorby. Pracujem na projekte Margita.