názov          Grafika – Plocha pre intermediálnu projekciu/Liturgia
médium     interaktívna videoinštalácia
miesto        Kostol sv. Bartolomeja, Hontianske Trsťany, Slovensko
rok               2015

Práca Liturgia je digitálnym záznamom obradu katolíckej cirkvi. Skúma možnosti grafického média v oblasti videa a obradu katolíckej liturgii. Predstavuje materiál pre teologický a audiovizuálny výskum. Pozostáva zo 40 liturgií (štyridsaťdňové obdobie pôstu), ktoré sú prehrávané všetky súčasne, ale výsledný projektovaný obraz udávajú diváci svojim pohybom, takže náhodné variácie sú nakoniec nepredvídateľné. Jednotu plynúceho času zabezpečuje rituálny charakter obradu liturgie, ktorý sa vždy vykonáva podľa presne stanoveného postupu.