názov            Trojica
médium       inštalácia/papier, kov
miesto          Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Slovensko
rok                 2008

Chôdza je dynamikou všetkých reálnych vecí, v nej sa menia línie, súradnice, definície a chápania v ich základnej podstate. V podstate, ktorá vyplýva už aj zo samotného tvorivého aktu, subjektu a objektu. Trojuholník predstavuje metaforu trojjediného Boha otvoreného pre vzťah, komunikáciu s človekom, ktorý sa slobodne dáva do procesu transformácie cez takto osobne chápaný vzťah.