názov            Z bodu A do písmena B
médium       grafika, fotografia
miesto          Galéria FOR MAAT, Trenčín Slovensko
rok                 2023

Projekt Z bodu A do písmena B nadväzuje na predošlý autorov projekt Slová a povrchy, kde rozvíja súvislosti medzi fotografiou, textom, grafikou a objektom. Stanislav Piatrik pracuje s grafickými, sieťotlačovými polohami, ktoré vznikali na rezidencii v Hájovni v Banskej Štiavnici v roku 2022. Pohráva sa s divákovou percepciou bodu ako s primárnym nositeľom informácie, ktorý až jeho pozíciou, resp. juxtapozíciou získala význam v celku. Bod, v serigrafickom výstupe z fotografie, exploatovaný ad maximum, je potom dopĺňaný textom, formátovaným do vizuálnych štruktúr. Písmeno sa stáva bodom a bod sa mení na obraz.